top of page

Styrk din virksomhed og dine medarbejdere med mindfulness

Life in Motion tilbyder kurser og workshops for ledere og medarbejdere. 

Life in Motion tilbyder kurser og workshops for ledere og medarbejdere.

Kurser á 4 ,6 eller 8 ugers varighed, workshops, temadage skræddersys så de matcher din virksomheds behov, og kan udbydes på både dansk og engelsk.

En workshop eller en temadag med Life in Motion er en intensiv dag med øvelser, teori, dialog og oplæg.

Mindfulness gør en forskel i virksomhederne, fordi det:

 • Styrker medarbejdernes trivsel

 • Giver større fokus på konkrete opgaver

 • Styrker koncentrationen

 • Styrker dømmekraften gennem bevidst nærvær, mindfulness

 • Giver større overskud og arbejdsglæde

 • Skaber plads til kreativitet og innovation

 • Styrker relationerne - mellem både interne og eksterne kolleger, kunder og samarbejdspartnere

 • Bidrager til at turde vove pelsen og holde hovedet koldt og hjertet varmt i en omskiftelig hverdag

Her kan mindfulness med fordel bruges:

 • Leder- og medarbejderudvikling

 • Stress og trivsel - fordi mindfulness skaber arbejdsglæde og forebygger stress

 • Kreativitet og innovation - fordi mindfulness skaber rum til at tænke ud af boksen og se nye muligheder

 • Forandringsprocesser - fordi mindfulness understøtter opmærksomhed og lydhørhed, som giver bedre kommunikation og mindsker risikoen for misforståelser i tider præget af forandringer

Vi har i C.F. Møller valgt at have et in house forløb i stresshåndtering med mindfulness, for at gøre det nemt for vores medarbejdere at deltage samt pointere, at vi i C.F. Møller har fokus på at hjælpe vores medarbejdere med værktøjer til bedre balance i hverdagen. Vi har indtil videre været igennem 2 forløb udviklet af Life in Motion, da der har været stor interesse for at deltage fra vores medarbejder. Vores erfaring med mindfulness er, at det giver vores medarbejdere en ro, indsigt og værktøjer til at håndtere pressede situation i hverdagen, hvad end det er i arbejds- eller privatlivet. Anne Marie Beck fra Life in Motion har været en god og fleksibel samarbejdspartner i forhold til at skabe gode og udbytterig mindfulness-forløb, som har passet til vores behov og rammer.

- Camilla Ginnerskov

HR-konsulent ved C.F. Møller

Medarbejderes trivsel under stress

"Fire ud af fem danskere i den arbejdsdygtige alder føler sig ikke stresset i deres dagligdag, og statistikken indikerer, at mennesker i arbejde er mindre stressede end mennesker uden". (Sundhedsstyrelsen: Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil).
Det tyder således på, at langt de fleste medarbejdere føler sig sunde og raske, og at deres job er en medvirkende årsag hertil. 
Life in Motion beskæftiger sig med den femte dansker. Han eller hun er plaget af stress i en grad, så vedkommende optræder i mindre glædelige statistikker, der fx viser, at stress er stærkt stigende og årsag til mere end (1 1/2 million sygedage om året), og at virksomheder må tage afsked med hver femte, der får stress. Stress er ikke en sygdom. Stress er en individuel reaktion på situationer og belastninger, som forårsager kaotiske tanker og stressreaktioner i kroppen hos den enkelte. Forenklet kan man inddele stressfaktorer på en virksomhed i to typer. Den ene har at gøre med virksomhedens struktur – ledelsesstil, arbejdsmiljø, arbejdsopgaver, mængden af arbejdsopgaver, ansættelsesforhold ol. Den anden har at gøre med den enkelte medarbejder – dennes robusthed, personlige ambitioner, personlighed og ressourcer, familieliv, traumatiske oplevelser i rygsækken, livsbegivenheder.

 

Jeg arbejder med medarbejdere, der er ramt af den sidst beskrevne type af stressfaktorer. Mine metoder - bl.a. fra mindfulness-værktøjskassen - hjælper den enkelte medarbejder ’hjem til sig selv’. Her er vi trygge, i trivsel, tænker klare tanker og er driftssikker på den lange bane.

- Sundhedsstyrelsen 

bottom of page