ny-breathe.jpg

"I bund og grund handler det om at være autentisk, lære sig selv at kende på godt og ondt."

Hvad er Mindfulness?

Hvad er mindfulness?

Det er at være bevidst nærværende og mentalt til stede i øjeblikket - simpelthen være vågen og rettet mod det, du foretager dig uden at lade dig distrahere, eller vurdere og dømme. På den måde lærer du at se og opleve hvor flygtige tanker egentlig er, og i hvor stort et omfang de dikterer vores følelser og handlinger.

 

Evnen til at være mere bevidst nærværende i hverdagen kan have en beroligende effekt på både krop og sind, og det kan være medvirkende til mindre stress og uro. Mentaltræning, for det er mindfulness meditation jo, kan sammenlignes med fysisk motion. Det kræver tid og træning at komme i god fysisk form, det samme gælder for at være tilstede i nuet og kunne slippe forstyrrende tanker.

Grundlæggeren af det systematiske 8 - ugers program kaldet Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) Jon Kabat-Zinn, definerer mindfulness således "Mindfulness betyder at være opmærksom på en særlig måde: bevidst, i det nuværende øjeblik og uden at dømme". Her kan du se et lille videoklip med Jon Kabat-Zinn, hvor han forklarer, hvad mindfulness er.

Jeg forsøger ofte at forklare det ud fra situationer, de fleste kender.

Det kan for eksempel være, at du sidder og taler med dit barn, som glad fortæller, og du forestiller at ville lytte, men gør det alligevel ikke. For tankerne er langt væk. Du er måske i gang med at planlægge morgendagen eller analysere et møde fra tidligere på dagen.

Her vil redskaberne fra mindfulness kunne hjælpe, for med mindfulness lærer du at blive bevidst om tankeflugten og slippe den, være nærværende i det, du laver; at du faktisk sidder sammen med dit barn, lytter til dit barn, nyder tiden og samværet helt.

Af Tine Obel Schmidt
Journalist

Hvad handler mindfulness om?

Det handler om at være tilstede. At blive bevidst og være koncentreret om det, du gør, når du gør det - på jobbet og hjemme, der hvor du er.

Det handler også om at lære at tæmme dit sind og alle de løbske tanker. Du bliver bevidst om dine tanker, der tager flugten, observerer dem, slipper dem og vender tilbage til hvor du ønsker din opmærksomhed skal være. Og så handler mindfulness om omsorg - omsorg for dig selv og for andre.

Mindfulness er ikke noget, du kan læse dig til. Det er lidt lige som når man skal lære at cykle. Det er noget, du skal gøre, og skal træne, vælte og op på cyklen igen.

Kan alle lære at være mindful og hvor lang tid tager det?

Alle, der vil, kan lære det. Men det tager tid. Jeg træner selv flere gange dagligt. Det er en livslang proces, en livsstil. En måde at leve på, som giver livskvalitet og livsglæde i måden at være i verden på, fordi du er til stede i det, du gør.

Hvad kræver det?

Det kræver tålmodighed. Forandring tager tid. Som den amerikanske forfatter Williams Burroughs siger: "Dit sind kan svare på de fleste spørgsmål, hvis du kan slappe af og har tålmodighed til at vente på svaret".
Forandring kræver opmærksomhed på gamle vaner og tankemønstre, og det kan mindfulness hjælpe med. Men det kræver også mod. For der kan komme tanker, som du ikke bryder dig om, tanker, som du helst vil lægge låg på eller forsøge at ungå. Det kræver også, at du laver lektier og øver dig hver dag. Når du kommer her til kurserne, vil du også blive sat til at arbejde med dig selv hjemme. Det kan være simple øvelser som fokus på vejrtrækning og andre mindfulnessøvelser.

Det kræver, at du tør - også selvom det kan være ubehageligt og provokerende.

Hvem bruger det?

Ofte er det personer, der har eller har haft stressrelaterede problemer, der henvender sig, men at lære mindfulness inden kroppen og sindet får stress, vil være af det gode. Det er forebyggende!

Alle kan bruge det. Det handler ikke om, at du sidder stille og mediterer dagen lang. Meditationen hjælper dig bare med at tage mindfulness med ud i livet.

Personer med tilbagevendende depressioner og/eller angst, søvnbesvær, kroniske smerter kan have stor fordel af at lære at bruge mindfulness.

Mindfulness er relevant i mange sammenhænge. Jeg underviser f.eks kræftsyge patienter gennem patientforeningen Tidslerne, hvor det at være tilstede, opmærksom og accepterende i øjeblikket kan have stor betydning for det mentale velvære. For mindfulness handler jo også om at få øje på det, som fungerer, opleve øjeblikket med alt hvad det indebærer. 

Hvad opnår man?

Det kan lyde lidt fjollet, men du skal ikke opnå noget ved at lære mindfulness. Det handler i bund og grund om at vove pelsen og lære at være dig. At blive tro mod dig selv og være til stede, når du er sammen med andre, og når du er i pressede situationer.

Det gode ved at være bevidst nærværende er, at du begynder at tage dig selv alvorligt, ser tingene for det de er og ikke andet. Det er en metode til at blive forsonet med sig selv, den du er, med den krop og den historie du har.

Det frigiver en masse energi, så du har mulighed for at være i nuet - uanset, hvor du er; hjemme, på job eller andre steder. Og netop derfor er mindfulness brugbart.

 

 • S - Stop op når stressen melder sig

 • T - Træk vejret

 • O - Observer, hvilke tanker og følelse der fylder og påvirker dig lige nu

 • P - Passere, bliver i stand til at lade tanker og følelser passere uden at følge dem


Grundholdningerne i mindfulness er vigtige at nævne her, for at være mindful, hvilket jo vil sige at være opmærksom med en ikke-dømmende holdning til det, der sker i det aktuelle øjeblik jvf Jon Kabat-Zinn definition. Det handler altså om opmærksomhed på både det der sker i omgivelserne, men også på det, der sker i én selv, bl.a tanker og følelser.

 

 • Ikke-dømme

 • Tålmodighed

 • Åbenhed

 • Tillid

 • Ikke stræbe

 • Accept

 • Given slip

 

Disse holdninger er alle veje til det samme rum af åben og bevidst opmærksomhed, mindfulness. Opdyrker/træner du holdningen ikke-dømme, vil du opdage, at du også opdyrker åbenhed og tålmodighed, holdningerne fletter sig ind i hinanden. 

Grundholdning trænes og øves i meditation, så du får erfaring med at anvende dem og kan bruge dette i hverdagen, hvor der er allermest brug for det.

Mere information: kontakt Anne Marie Beck på telefon 28 70 76 47 eller send en e-mail til beck@lifeinmotion.dk