top of page
speckle mesh LIM_edited.jpg

Kursisternes anbefalinger

Her kan du læse om hvad tidligere kursister har fået ud af at være tilmeldt et forløb.

Jeg kan virkelig anbefale Life in Motions kursus, mindful self-compassion som jeg selv har deltaget i med stort udbytte. Det giver så god mening at koble self-compassion-aspektet på mindfulness-praksis overordnet set.

Kurset giver dig redskaberne til at opnå en dybere "mindful" selvindsigt, som er grundlæggende for hele ens måde at være-i-verden. Self-compassion er ikke det mindste navlepillende, som nogle måske fejlagtigt tror, men derimod en vej at nå erkendelse af, hvad der udfordrer og former éns væren, og ud fra dette give sig selv forbedrede betingelser for at kunne være og vokse som menneske, være tro og venlig mod sig selv - og dermed også være tilstede ”med og for andre”.

 - Anne Trollehave

Tidligere kursist 8-ugers

Mindful Self-Compassion kursus

bottom of page