top of page

Kursisterne siger om mindful self-compassion kurserne og mindfulness baseret stress reduktion 8-ugers kurser:

"Du skal finde hjem til dig selv", sagde min stresscoach til mig, da jeg, efter et par måneders sygemelding pga. stress, spurgte hvordan jeg skulle komme videre. Derfor meldte jeg mig til et 8 -uger kursus i mindful self-compassion.

Kurset gjorde mig gradvist mere og mere bevidst om, hvad jeg gør og tænker, og hvordan det påvirker min krop. Pludseligt kunne jeg mærke, hvad der bringer mig væk fra mig selv, og hvad der bringer mig hjem. Anne Maries gode instruktion og store empati kombineret med en god struktur i øvelserne gjorde det muligt for mig, under forløbet, at holde fast i daglig meditation.

Det har givet en hel anden ro i kroppen og ikke mindst i hovedet. Og nej, jeg har ikke fundet hjem endnu, men jeg er på vej."

 - Lars

Tidligere kursist på MBSR 8-ugers kursus 

"Jeg kan virkelig anbefale Life in Motions kursus, mindful self-compassion som jeg selv har deltaget i med stort udbytte. Det giver så god mening at koble self-compassion-aspektet på mindfulness-praksis overordnet set.

Kurset giver dig redskaberne til at opnå en dybere "mindful" selvindsigt, som er grundlæggende for hele ens måde at være-i-verden. Self-compassion er ikke det mindste navlepillende, som nogle måske fejlagtigt tror, men derimod en vej at nå erkendelse af, hvad der udfordrer og former éns væren, og ud fra dette give sig selv forbedrede betingelser for at kunne være og vokse som menneske, være tro og venlig mod sig selv - og dermed også være tilstede ”med og for andre”. 

- Anne Trollehave. 
Kunstkonservator ved art keeper.

Tidligere kursist på MSC 8-ugers kursus

​"Mindful self-compassion kurset har givet mig mulighed for at ankomme i mig selv, uanset hvilket kaos der står omkring mig.

At meditere og at finde ind til ”min egen bedste ven”, nemlig mig selv. At jeg kan tale positivt til mig selv og ikke altid søge andres anerkendelse.

Her efter kurset har jeg det markant anderledes. Jeg oplever i det daglige at blive optaget af ting, som jeg ikke så i mit liv omkring mig tidligere. Fordi jeg havde besluttet mig for, hvordan mit liv så ud og hvem jeg var. Ved kurset har jeg opdaget dejlige sider af mig selv, som jeg ikke har mødt i mange år. På den måde har det været livsforandrende.

Mange af sætningerne fra meditationerne går gennem mit hoved hver dag. Dét rykker."

​- Karen

Tidligere kursist på MSC 8-ugers kursus

"I første omgang var jeg meget skeptisk omkring MSC. Jeg syntes, at self-compassion lød som noget navlepilleri og lidt for ”hippiet” til mig; men efter en snak med Anne Marie, besluttede jeg at give det en chance – hvilket jeg hurtigt blev rigtig glad for. MSC er meget lettilgængeligt i den forstand, at man allerede i første lektion får meget konkrete redskaber til selvberoligelse.  Redskaber som hurtigt og let kan bruges lige her og nu, når man i hverdagen oplever stress, angst eller andre svære følelser.

At skulle tale sammen i små grupper og efterfølgende i plenum om ens oplevelser undervejs i programmet virkede meget afskrækkende på mig. Jeg frygtede igen navlepilleri og at skulle blotte mig selv overfor fremmede. Men programmets opbygning og Anne Maries fænomenale måde at være åben og rummelig overfor den enkelte, men samtidig meget tydelig omkring, at det er oplevelsen i meditationerne og ikke historierne bag, der er pointen, skabte et inspirerende og trygt rum. Dette gav mulighed for at fordybe sig i dagens emne og reflektere over, hvordan det påvirker en, samt hvordan det kan bruges konstruktivt for den enkelte efterfølgende.

For mig var det vigtigt, at der var et vist videnskabeligt belæg for programmets indhold. Personligt oplevede jeg, at der var en god balance mellem selvoplevelse og baggrundsviden om, hvorfor vi tænker og reagerer, som vi gør – og hvorfor der faktisk er godt ræsonnement (helt ned på hjerne-kemisk niveau) i at bruge de redskaber, som programmet tilbyder. Der er ingen tvivl om, at MSC er en tankegang og et redskab, som har givet mig et skub mod en hverdag med mere selvbevidsthed og en langt større rummelighed overfor mig selv og mit følelsesliv. Begge dele noget som giver mig mere ro, og som jeg vil tage med mig videre i livet.'

Tidligere kursist på MSC 8-ugers kursus


 

"Anne Marie er en dygtig, empatisk og kærlig vejleder som giver konkret indsigt i, hvad der er på spil fysiologisk og dermed mentalt når man er i (over-)belastning. Hun er i stand til at give enkle, konkrete og begribelige introduktioner til metoder og teknikker inden for meditation og mindfulness self-compassion. Efter otte ugers mindfulness self-compassion er jeg endt med, hvad jeg aldrig havde tænkt at meditere hver dag. De enkle metoderne og teknikkerne er blevet til hjernegymnastik. De hjælper på min evne til at koncentrere mig og holde fokus på, hvad der er væsentligt – til at se på, håndtere, rumme, forstå og acceptere egen og andres reaktioner og svære og “besværlige” følelser. Jeg kan kun på det varmeste anbefale Anne Maries kurser. Og så har hun en stemmer der burde læse børnebøger højt :)"

​- Thorgerd Broni
Tidligere kursist på MSC 8-ugers kursus

"Jeg havde den fornøjelse at følge et mindfulness-forløb med Anne Marie. Hun er kompetent og professionel, og forstår at gøre det praksis- og jordnært. Hendes fokus på at det handler om at opbygge en ny praksis og at det kræver øvelse, er helt centralt, og derfor bliver forløbet hos hende direkte brugbart. Det har bestemt haft en effekt hos mig, og mine jeg giver mine bedste anbefalinger."

- Anders Vaerge
‎Entrepreneur and Business Consultant

Tidligere kursist på MBSR 8-ugers kursus 

​​"Som den skeptiker og multitasker jeg er, havde jeg ikke de helt store forventninger til et kursus i minfulness og selvmedfølelse, men jeg havde et åbent sind. Mindfulness har at gøre med at være til stede i nuet, være opmærksom på her og nu, bevidst opmærksom vel at mærke.

Jeg havde en tendens til at lade min tanker flyve bagud på hvad der var sket tidligere eller fremad på hvad der måtte ligge og vente. Men efter 8 sessioner med fysiske og mentale øvelser - yoga, refleksion og meditation - under Anne Maries kyndige vejledning, har jeg lige så stille, næsten umærkeligt, flyttet mig. Jeg har lært at være mere til stede i nuet, at opleve og sanse øjeblikket uden at lade mig stresse af fortid eller fremtid.

Vejrtrækningen er altafgørende her og når jeg falder tilbage i gamle mønstre (hvad der uvægerligt sker), vender jeg min opmærksomhed på vejrtrækningen og tager 'pusterummet'. Opmærksomhed på vejrtrækningen gør at tankerne bliver fokuserede og sindet falder til ro. Så i dag er der mange 'pusterum' i min hverdag.

Jeg erkender at der er lang vej endnu, men kurset hos Anne Marie har sendt mig i den rigtige retning og jeg har daglig glæde af de teknikker jeg har lært. Min tilværelse er stadig stressende, men jeg har lært at standse op, observere, tale kærligt til mig selv og single-taske, så jeg ikke kommer ud i det virvar af følelser, tanker og fornemmelser der forhindrer mig i at klare mine arbejdsopgaver effektivt.  Jeg kan på det varmeste anbefale mine stressede eller forjagede medmennesker at forsøge sig med en mere mindful tilgang til tilværelsen. En tilgang, der åbner op for nye, spændende muligheder i hverdagen."

 - Annemarie Backmann

Tidligere kursist på 8-ugers MSC kursus

 

bottom of page