top of page
speckle mesh LIM_edited.jpg

8-ugers kursus i Mindful Self-Compassion. Fra selvkritik til selvværd.

 

Ønsker du at opbygge styrke og mentale ressourcer? Har du brug for mere nærvær, fokus, fordybelse, et positivt selvbillede, ro i sindet, samt mere energi, livsmod og glæde? Ønsker du i højere grad at kunne møde dig selv med medfølelse og venlighed fremfor selvkritik, så er et 8-ugers Mindful Self-Compassion program måske noget for dig. 

Mindfulness i Aarhus

Du vil lære teknikker og metoder til at forstå, mærke og håndtere vanskelige følelser f.eks. sorg, angst, vrede, skam mm. og vanskelige relationer. Vi vil i programmet også arbejde med livsværdier og med at fremme og udvikle de gode og positive ting i livet som: taknemmelighed, anerkendelse og påskønnelse.

Et 8-ugers mindfulness kursus hos Life in Motion kombinere de virksomme elementer fra mindfulness og self-compassion, dermed tages et vigtigt skridt på vejen til større følelsesmæssig robusthed, modstandskraft og opnå kompetencer i at forebygge/håndtere stress.

Metoderne hviler på et fundament, som er et evidens- og forskningsbaseret træningsprogram for stressbehandling og stresshåndtering og som har vist sig nyttig i forhold til at opbygge indre styrke, robusthed og fleksibilitet.

Programmet inkluderer korte oplæg om den forskningsbaserede psykologiske og fysiologiske viden bag MSC, men er fortrinsvis erfaringsbaseret gennem øvelser, meditation, gruppedialoger og hjemmeøvelser for at øve at praktisere mindfulness og self-compassion samt integrere det i hverdagen.

 

Self-Compassion handler om at vise omsorg for dig selv i de situationer, hvor du føler dig mest udfordret på din selvtillid og dit selvværd.

På dansk kan Self-Compassion oversættes til selv-medfølelse. Du vil med denne metode, altså lære at føle med dig selv, tænke om og behandle dig selv på samme måde som du vil behandle en rigtig god ven.

Mindful Self-Compassion er et 8-ugers Mindfulness kursus i Aarhus, som bygger på den nyeste viden inden for stresshåndtering og hvordan stress påvirker hjernen og kroppen – både på den korte bane og i det lange løb.

Har du allerede besluttet dig?

​Du skal være indstillet på, i større og mindre grupper, at udveksle oplevelser og erfaringer relateret til øvelserne med de øvrige deltagere.

Du vil få små øvelser, du kan udføre mellem kursusgangene, som hjælper til at integrere Mindful Self-Compassion i hverdagen, og du vil modtage lydfiler med meditationsøvelser og opfølgende mails.

Kurset udbydes af Anne Marie Beck, der er en erfaren underviser og uddannet MSC-instruktør hos psykologerne Kristin Neff og Christopher Germer.

Besøg www.centerformsc.org, hvis du ønsker mere information om mindful self-compassion.

Pris: 

3300,- kr.*

Inkluderet i prisen er 

  • 8 x undervisning fra kl. 17-19.30

  • Lydfiler

  • Undervisningsmateriale

Rabat:
Hvis du er studerende, arbejdsledig eller tidligere kursist, er det muligt at deltage på kurset med 10 % rabat.

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere.

* Det er muligt at dele beløbet op i to rater. 

Mindfulness kursus i Aarhus

eller på tlf. 28707648

speckle mesh LIM.png

Mindful Self-Compassion indeholder tre grundlæggende elementer:

Venlighed

Som en bærende del af hele kurset og stresshåndteringen er det vigtigt at opnå kompetencer i at pleje sig selv ved at udvise samme venlighed, overbærenhed og medfølelse, som du gør over for andre. Du lærer at håndtere stress med selvmedfølelse.

Fælles medmenneskelighed

Kærlighed og medgang er en grundlæggende præmis i vores eksistens og i livet. Det samme gør sig gældende for smerte og sårbarhed. Både kærlighed og sårbarhed påvirker os og går ofte også hånd i hånd. En del af udviklingen er erkendelsen af, at særligt de ting, der påfører os smerte og sorg, er uundgåelige, og at følelserne er lige så normale og legitime som glæde og vrede. Selve erkendelsen er en vigtig proces og er vigtig for forståelsen af Self-Compassion-metoden, der tager udgangspunkt i, at vi alle har udfordringer af forskellig karakter, og at det er okay at livet opleves at være svært i perioder.

Mindfulness

Mindfulness er hjertet i arbejdet med Self-Compassion-metoden. Det handler om at være i stand til at være opmærksomt tilstede med tanker og følelser og omfavne disse uden at være vurderende og fordømmende.

bottom of page