Fra selvkritik til selvaccept.
8-ugers online kursus i Mindful Self-Compassion

Lær at forebygge og håndtere mental og følelsesmæssig stress ved aktiv brug af Mindful Self-Compassion start 12.1.2021 KURSET ER OVERTEGNET.

Life In Motion tilbyder et 8-ugers kursus i Mindful Self-Compassion i Aarhus med start d. 12.1.2021.

På dette kursus vil du lære nye redskaber til forebyggelse og håndtering af stress i hverdagen og på arbejdspladsen. I Mindful Self-Compassion (MSC) kombineres virksomme elementer fra Mindfulness og Self-Compassion, og dermed tages et vigtigt skridt på vejen til større følelsesmæssig robusthed og modstandskraft.

Målgruppe: Kurset er for alle uanset erfaring, og henvender sig til alle der er interesseret i at kunne acceptere og rumme svære følelser - både privat og på job.


For at imødekomme Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Corona foregår dette MSC-forløb online på platformen Zoom.
 

Kurset består af 24 timer fordelt på 8 sessioner á 2,5 timer pr. gang samt en fordybelses- og reatreatdag på 4 timer.

Næste kursus d. 12/1 2021 kl 17.30 -20.00.

Datoer: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 23/2, 2/3 9/3. Ingen undervisning i uge 7 pga vinterferie.
Alle dage fra kl 17.30 -20.00
Halvdags fordybelsesretreat lørdag d. 27/2 kl. 9.00 -13.00

Pris:  
3000,00 kr.

Prisen inkluderer lydfiler, undervisningsmateriale og halvdags retreatdagen. Det er muligt at dele beløbet op i to rater. Der ydes en særlig 10%-rabat for studerende og arbejdsledige.

Er du i tvivl om, hvorvidt et Mindful Self-Compassion kursus er det rette for dig, så send en mail til beck@lifeinmotion.dk eller du kan læse om, hvad andre har fået ud af det her  

Styrk selvværdet med et MSC-kursus

Når vi oplever og konfronteres med ubehag og lidelse f.eks. angst, vrede, sorg, stress, smerte og forvirring, vil vi spontant forsøge at undgå disse følelser, skubbe dem væk eller flygte fra dem. I Mindfulness vender vi opmærksomheden mod tanker, følelser og kropsfornemmelser, og prøver i stedet at møde disse tilstande med nærvær, åbenhed og nysgerrighed.

Self-Compassion kan oversættes med selvmedfølelse og metoderne i Mindful Self-Compassion handler om at lære at udvise medfølelse overfor sig selv i de situationer i livet, hvor du oplever stress, føler dig sårbar, utilstrækkelig, oplever sorg eller smerte.

Gennem Mindful Self-Compassion arbejder du med at møde dig selv med venlighed, medfølelse, omsorg og forståelse. Du lærer med andre ord at behandle dig selv på samme venlige og omsorgsfulde måde, som du vil behandle en god ven, og dermed bliver du bedre til at berolige og trøste dig selv, når du har det svært.

I Mindful Self-Compassion programmet arbejder vi med at fremme og udvikle en venlig og medfølende indre stemme i stedet for den kritisk og fordømmende.


Mindful Self-Compassion indeholder tre grundlæggende elementer:


Venlighed:

Som en bærende del af hele kurset og stressbehandlingen er det vigtigt at opnå kompetencer i at pleje sig selv indefra ved at udvise samme venlighed, overbærenhed og medfølelse over for dig selv, som du gør over for andre. Du skal lære at håndtere stressen ved at give plads til selv-medfølelsen.

Fælles medmenneskelighed:
Kærlighed og medgang er en grundlæggende præmis i vores eksistens og i livet. Det samme gør sig gældende for smerte og sårbarhed. Både kærlighed og sårbarhed påvirker os og går ofte også hånd i hånd. En del af udviklingen er erkendelsen af, at særligt de ting, der påfører os smerte og sorg, er uundgåelige og at følelserne er lige så normale og legitime som glæde og vrede. Selve erkendelsen er en vigtig proces for kursisterne og er vigtig for forståelsen af Self-Compassion-metoden, der tager udgangspunkt i, at vi alle har udfordringer af forskellig karakter, og at det er okay, at livet opleves at være svært i perioder.

Mindfulness:
Mindfulness er hjertet i arbejdet med self-compassion-metoden. Det handler om at være i stand til at være opmærksomt tilstede med tanker og følelser og omfavne disse uden at være vurderende og fordømmende.

 

Dette 8-ugers Mindful Self-Compassion stresskursus er et evidens- og forskningsbaseret kompentence- og udviklingsforløb. Det baseres på den nyeste viden inden for stresshåndtering og nyeste metoder til at forebygge stress og til at opbygge indre styrke, robusthed og fleksibilitet og er udviklet af udviklet af psykologerne Kristin Neff og Christopher Germer.

På dette kursus lærer du:

  • Hvordan man håndterer stress – både hjemme og på arbejdspladsen.

  • At fremme følelsesmæssig trivsel og robusthed.

  • Dig selv og din egen krop at kende, så du bedre kan forebygge stress i hverdagen.

  • At have en velfungerende og sund relation til dig selv og andre.

  • At styrke din evne til at håndtere svære situationer i hverdagen.

Info om 8-ugers Mindful Self-Compassion kursus i Aarhus

MSC-kursets indhold:
8-ugers kurserne er sat sammen som otte 2½ times sessioner samt 1/2 dages stilhedsretreat. Grupperne er små, max 12 deltagere på kurserne, så vi derved kan have en tillidsfuld stemning. Der er veksles mellem oplæg og teori, dialog i gruppen, afspændings- og stresshåndteringsøvelser samt guidede meditationer.

 

Session 1: At opdage Mindful Self-Compassion.
Hvad er det, og hvordan kan det forebygge stress?

Session 2: At praktisere mindfulness.
Hvordan vi med mindfulness kan håndtere stress og modstand, og forankres i nuet.

Session 3: At praktisere kærlig- venlighed.
Hvordan man kan motivere sig selv med venlighed og opnå hjælp til indre stresshåndtering.

Session 4: At opdage den indre medfølende og støttende stemme, frem for den kritiske og bebrejdende stemme.
Hvordan vi med medfølelse kan omfavne vores egen sårbarhed.

Session 5:  At leve med dybde.
Opdage sine kerneværdier. 

Session 6: At håndtere svære følelser

Styrke evnen til at håndtere stress og vanskelige følelser, og at tage vare på sig selv, også i stressede situationer

Session 7: Transformere udfordrende relationer.

Session 8: At favne livet, både arbejdslivet og livet generelt.
Om glæde og anerkendelse.


Du skal være indstillet på, i større eller mindre grupper, at udveksle oplevelser og erfaringer relateret til øvelserne med de øvrige deltagere. Du får desuden små øvelser, du kan udføre mellem kursusgangene, som hjælper til at integrere Mindful Self-Compassion i hverdagen, og du vil modtage lydfiler med meditationsøvelser.
 

Kurset udbydes af Anne Marie Beck, der er uddannet MSC-instruktør hos psykologerne Kristin Neff og Christopher Germer, som har udviklet dette MSC 8-ugers program.


Tilmelding:
Tilmeld dig dette compassion kursus i Aarhus direkte hos Anne Marie Beck. Er du i tvivl om, hvorvidt et Mindful Self-Compassion kursus er det rette for dig, kan du læse om, hvad andre har fået ud af det her.


Adresse for retreatdagen:
Spekular
Trøjborgvej 2D
8200 Aarhus N


 

Pris for 8-ugers kursus i Mindful Self-Compassion 
3000,00 kr.  

Prisen inkluderer lydfiler, undervisningsmateriale og halvdags retrea. Det er muligt at dele beløbet op i to rater. Der ydes en særlig 10%-rabat for studerende, arbejdsledige.

Kurset er for alle uanset erfaring.


Afmelding af kurser.
Med mindre at andet er anført, er en tilmelding til et kursus altid bindende og kan som udgangspunkt ikke tilbagebetales.

Er du professionel er dette kursus hos Life in Motion adgangsgivende til MSC-instruktør uddannelsen. For mere information om MSC uddannelse, læs videre på www.centerformsc.org.


Læs mere om Kristin Neff  Self-Compassion 

Læs mere om  Christopher Germer Mindful Self-Compassion hjemmeside

Læs hvad Sine og Anette fik ud af kurset 

"Som så mange andre har jeg i mange år stået med fødderne solidt plantet i en klæg masse af præstationsangst og selvbebrejdelser. Forsøget på at løbe fra det på forskellig vis har kun givet kviksands-effekt, og på et tidspunkt havde jeg hårdt brug for konkrete værktøjer til at bremse den eskalerende tankemylder, der indimellem kammede over i angst.I første omgang var jeg meget skeptisk omkring MSC. Jeg syntes, at self-compassion lød som noget navlepilleri og lidt for ”hippiet” til mig; men efter en snak med Anne Marie, besluttede jeg at give det en chance – hvilket jeg hurtigt blev rigtig glad for.MSC er meget lettilgængeligt i den forstand, at man allerede i første lektion får meget konkrete redskaber til selvberoligelse. Redskaber som hurtigt og let kan bruges lige her og nu, når man i hverdagen oplever stress, angst eller andre svære følelser."

Sine

Tidligere kursist på MSC 8-ugers kursus og mor til 2 små børn.

"Jeg synes det har været utroligt givende, en stor øjenåbner og provokerende.

Givende fordi jeg har lært at konkretisere og få sat billede og klar tanke på mange fornemmelser og udefinerbare følelser af "ubehag" eller søgen.

Øjenåbner fordi jeg er blevet opmærksom på, hvor kort vejen egentlig er til at værne om sig selv - en vej som jo ellers kan synes uendelig kringlet og svær at finde navigation til.

Provokerende fordi det jo er en meget direkte meditation ind i komplekse og ofte smertelige - ihvertfald for mig - følelser og fornemmelser. Nogle gange har jeg følt, at mundfulden næsten var for stor, fordi formen går lige direkte ind i årerne. Det har været en udfordring "på kommando" at skulle se og mærke på så relativt store og jo egentlig meget konkrete følelser og fornemmelser - at skulle hive dem frem i lyset sådan lige pludselig når man nu er vant til at de ligger i skyggen og putter sig og kun sjældent kommer frem som klare billeder. Men det er jo også lige det sted - midt i provokationen og det overrumplende at man bliver opmærksom på at det rent faktisk kan lade sig gøre at værne om sig selv uden omveje!"


Anette K. 
Aarhus

© 2019 Life in Motion. Tel. (+45) 28 70 76 47 - beck@lifeinmotion.dk 

  • LinkedIn Social Ikon
  • Facebook