top of page

Kursisterne siger om Mindful Self-Compassion kurserne og Mindfulness Baseret Stress Reduktion 8-ugers kurser:

Konkrete redskaber til selvberoligelse

'I første omgang var jeg meget skeptisk omkring MSC. Jeg syntes, at self-compassion lød som noget navlepilleri og lidt for ”hippiet” til mig; men efter en snak med Anne Marie, besluttede jeg at give det en chance – hvilket jeg hurtigt blev rigtig glad for. MSC er meget lettilgængeligt i den forstand, at man allerede i første lektion får meget konkrete redskaber til selvberoligelse.  Redskaber som hurtigt og let kan bruges lige her og nu, når man i hverdagen oplever stress, angst eller andre svære følelser.

At skulle tale sammen i små grupper og efterfølgende i plenum om ens oplevelser undervejs i programmet virkede meget afskrækkende på mig. Jeg frygtede igen navlepilleri og at skulle blotte mig selv overfor fremmede. Men programmets opbygning og Anne Maries fænomenale måde at være åben og rummelig overfor den enkelte, men samtidig meget tydelig omkring, at det er oplevelsen i meditationerne og ikke historierne bag, der er pointen, skabte et inspirerende og trygt rum. Dette gav mulighed for at fordybe sig i dagens emne og reflektere over, hvordan det påvirker en, samt hvordan det kan bruges konstruktivt for den enkelte efterfølgende.

For mig var det vigtigt, at der var et vist videnskabeligt belæg for programmets indhold. Personligt oplevede jeg, at der var en god balance mellem selvoplevelse og baggrundsviden om, hvorfor vi tænker og reagerer, som vi gør – og hvorfor der faktisk er godt ræsonnement (helt ned på hjerne-kemisk niveau) i at bruge de redskaber, som programmet tilbyder. Der er ingen tvivl om, at MSC er en tankegang og et redskab, som har givet mig et skub mod en hverdag med mere selvbevidsthed og en langt større rummelighed overfor mig selv og mit følelsesliv. Begge dele noget som giver mig mere ro, og som jeg vil tage med mig videre i livet.'

 

—  Tidligere kursis på MSC 8-ugers forløb og mor til to små børn.

bottom of page